Wspieramy pasjonatów.


do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin Karty Podarunkowej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Niniejszy Regulamin dotyczy warunków korzystania z KARTY PODARUNKOWEJ. Warunki zakupu KARTY PODARUNKOWEJ reguluje regulamin Sklepu Internetowego.

1.2.  Wystawcą KARTY PODARUNKOWEJ jest JACEK DZIĄGWA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JACEK DZIĄGWA PRO-TEST wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. M. Konopnickiej 8, 56-100 Wołów, adres poczty elektronicznej: kontakt@drewtak.pl

1.3.  Definicje:

1.3.1.   Karta podarunkowa – bon towarowy o oznaczonej wartości, uprawniający Klienta do wykorzystania go w Sklepie Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem, w oznaczonym w nim terminie oraz w wartości na nim zapisanej. Bon towarowy nie jest Produktem, lecz jedynie dokumentem uprawniającym Klienta do zakupu w Sklepie Sprzedawcy. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się Produkty w Sklepie.

1.3.2.   KLIENT, POSIADACZ KARTY PODARUNKOWEJ – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych - będąca posiadaczem Vouchera.

1.3.3.   KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.4.   PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.5.   REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Karty Podarunkowej.

1.3.6.   SKLEP – Sklep Internetowy.

1.3.7.   SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.drewtak.pl

1.4.  WYSTAWCA, SPRZEDAWCA – JACEK DZIĄGWA PRO-TEST wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. M. Konopnickiej 8, 56-100 Wołów, adres poczty elektronicznej: kontakt@drewtak.pl

1.4.1.   UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą w Sklepie.

2.WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

2.1.  Karta podarunkowa zawiera unikalny kod, którego wpisanie w trakcie składania zamówienia realizującego kartę podarunkową powoduje rabat o wartości samego vouchera.

2.2.  Karta podarunkowa jest ważna przez okres 6 miesięcy od dnia jej wystawienia. Datą początkową jest dzień zakupu karty podarunkowej.

2.3.  Posiadacz karty podarunkowej jest uprawniony do jednorazowego jej wykorzystania w oznaczonym na nim terminie (termin ważności) oraz w wartości na niej zapisanej poprzez zakup Produktów w Sklepie Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.4.  Karta podarunkowa może zostać zrealizowana przez Klienta w Sklepie Sprzedawcy w terminie na nim podanym (termin ważności).

2.5.  Karta podarunkowa zastępuje w Sklepie środki pieniężne o wartości na niej zapisane celem dokonania płatności tytułem Umowy Sprzedaży, ale sama nie podlega wymianie na środki pieniężne.

2.6.  Klient ma prawo zrealizować Kartę podarunkową w przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość przekracza wartość nominalną karty podarunkowej, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z dostępnych sposobów płatności w Sklepie. W przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość jest mniejsza niż wartość zapisana na realizowanej karcie podarunkowej, Klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę między wartością Umowy Sprzedaży, a wartością zapisaną na karcie podarunkowej. Klient nie jest także upoważniony do ponownego wykorzystania karty.

2.7.  W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu Produktu kupionego tytułem zawartej Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym Sprzedawcy, Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny zwracanego Produktu na Kartę Podarunkową.

3.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1.  Reklamacje związane z korzystaniem z karty podarunkowej oraz realizacją niniejszego Regulaminu Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@drewtak.pl, pisemnie na adres: ul. M. Konopnickiej 8, 56-100 Wołów.

3.2.  Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Wystawcę.

3.3.  Ustosunkowanie się do reklamacji przez Wystawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1.  Prawem właściwym jest prawo polskie.

4.2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl